Gradering

Det krävs att man har tränat en termin och har haft en närvaro på minst 75%. Det tar alltså en termin mellan varje gradering. Viktigt inför en gradering är att man är i god tid, värmer upp och strechar lite. man bör även förbereda eventuella skydd etc..
Vad händer om jag inte klarar min gradering? Bli inte ledsen eller känn att du skall ge upp, rannsaka dig själv, prata med dina instruktörer vad du behöver jobba på och ge järnet till nästa gradering. Våga fråga, det finns alltid någon som hjälper klara nästa gradering.

Lycka till !
Graderingssystem, vuxna Grad Bälte

1:a graderingen 10 kyu Vitt+gult streck
2:a graderingen 9 kyu Gult
3:e graderingen 8 kyu Gult+grönt streck
4:e graderingen 7 kyu Gult+två gröna streck
5:e graderingen 6 kyu Grönt
6:e graderingen 5 kyu Grönt+brunt streck
7:e graderingen 4 kyu Grönt+två bruna streck
8:e graderingen 3 kyu Brunt
9:e graderingen 2 kyu Brunt+svart streck
10:e graderingen 1 kyu Brunt+två svarta streck
11:e graderingen 1 dan Svart (Shodan)
Osv. upp till 10 dan.

Graderingssystem, barn Grad Bälte
(upp till 15 år)

1:a graderingen 10 mon Vitt+gult streck
2:a graderingen 9 mon Gult
3:e graderingen 8 mon Gult+grönt streck
4:e graderingen 7 mon Gult+gröna streck
5:e graderingen 6 mon Grönt
6:e graderingen 5 mon Grönt+brunt streck
7:e graderingen 4 C mon Grönt+två bruna streck
8:e graderingen 4 B mon Grönt+tre bruna streck
9:e graderingen 4 A mon Grönt+fyra bruna streck
10:e graderingen 3 mon Brunt
11:e graderingen 2 mon Brunt+svart streck
12:e graderingen 1 C mon Brunt+två svarta streck
13:e graderingen 1 B mon Brunt+tre svara streck
14:e graderingen 1 A mon Brunt+fyra svarta streck
15:e graderingen Svart mon Svart

Om du som barn tar svart Mon, måste du vid tidigast 16 års ålder göra om din gradering till svart för att få Shodan och hoppa över till vuxna gradsystemet.