Saiko Shihan- Goshi Yamaguchi

8:e Dan President Goju-Kai Karate Do ~ IKGA International
Karate do Goju Kai och All Japan Karate do Goju Kai.

Goshi (Hirofumi) Yamaguchi föddes i Shinjing, Manchuriet den 28 september 1942 som tredje son till Kaiso (grundare) Gogen Yamaguchi. 1951, vid åtta års ålder började han tränar Karate-Do vid Senzoku Dojo i Asakusa.

Han graderades till shodan (1 dan, svart bälte) 1957 och till Nidan (2 dan, svart bälte) 1959. 1962 blev han Sandan (3 dan, svart bälte) och en instruktör. Han inträdde Nihon University 1963, huvudämne filmstudier på institutionen för konst. Medan han var student hade han en möjlighet att undervisa karate-do på en amerikansk filial dojo i San Francisco för ett år med sin bror Kishio Gosen. Denna Dojo övertogs av en annan av hans äldre bröder, Norimi Gosei, 1967.

Efter att han kom tillbaka till Japan, undervisade han i olika Goju-ryu dojos. Han utexaminerades från University 1969, då han blev heltids Shihan (Mästare) i Honbu dojo med syfte att främja och utveckla Goju-ryu Karate-do.

Goshi Yamaguchi Hanshi har besökt och undervisat i mer än 60 länder över hela världen som World President och Chief Instructor av Goju Kai och IKGA, liksom All Japan Karate-do Federation, Tokyo Karate federationen, och som en internationell WKF domare.

År 1990 utnämndes han till ordförande i All Japan Karate-Do Gojukai Association, International Karate-Do Gojukai Association, och betecknas som Saiko Shihan (stormästare) för de två organisationerna.

Hirofumi Goshi Yamaguchi är en av de mest dynamiska av alla Karate mästare i världen idag. Nu vid en ålder av 70 år (2012) har Saiko Shihan extremt fina tekniker och enastående förmåga att undervisa, detta utmärker honom som en mästare av unika egenskaper både mentalt och fysiskt.

Goshi Yamaguchi är emot en karatevärld fylld av egoism, marknadsföring och ekonomisk vinning på undervisningen, han vill att man skall lära ut karate på ett tradionellt sätt och inte för själv glorifiering. Hans ständigt fyllda schema för sin egen dojo i Tokyo (Honbo dojo) och för IKGA-medlemmar i hela världen är en hyllning till hans far och det arbete som hans far påbörjade på 1930-talet med att sprida Goju Ryu (Goju-Kai) till alla nationer och verka för fred.

Saiko Shihan Goshi Yamaguchi upphör aldrig att förvåna dem som går på hans internationella seminarier. Genom att själv utföra det han begär av andra i sin undervisning, har många elever fått riktigt tuffa träningspass. Människor hälten av hans ålder orkar knappt hänga på honom, varken fysiskt eller mentalt, medan han själv ser ut att ta en söndagspromenad.