Sensei Chojun Miyagi (1888-1953)

Chojun Miyagi var född i Naha som son till en förmögen affärsman den 25 april 1888.

Miyagi Chojun började sin studie i karate vid nio års ålder eller elva år, man är inte riktigt säker. I tidiga tonåren blev han elev till Master Kanryo Higashionna. Under förmyndarskap av sin mästare, genom gick Miyagi en mycket långvarig period av utbildning.

Efter Master Kanryo Higashionnas död reste Miyagi Chojun till Fukien provinsen i Kina som hans lärare hade gjort före honom. I Kina studerade han Shaolin och Pa kua former av kinesisk boxning. En blandning av dessa  två system, den hårda yttre formen från Shaolin, den mjuka runda formen från Pa kua och från hans Naha-te växte ett nytt system fram.

Det var dock inte förrän 1929 som Chojun Miyagi döper systemet till Goju Ryu, vilket betyder hård/mjuk stil.

Namnet inspirerades av ”åtta påbud” i traditionell kinesisk Boxning, citerar: allt i universum andas ut (hård) och in (mjuk) .. etc.
Efter några år i Kina, återvände Chojun Miyagi till Naha där han öppnade en dojo (träningshall). Han undervisade i många år, och även om Miyagi senseis rykte som en man av Karate var enormt var hans största framgångar i att ha organiserat undervissningmetoder av Karate-do.

Han presenterade karate-do i skolor och andra områden i samhället. Han utvecklade Kata Sanchin – den hårda aspekten av Goju Ryu, och skapade Kata Tensho – den mjuka aspekten. Dessa kata anses vara kärnan inom Goju Ryu. Chojun Miyagi var en man med extremt milt temperament och det sägs att han var en mycket ödmjuk man. Han levde i enlighet med principerna om Martial Art’s, inget våld.

Master Miyagi avled på Okinawa den 8 oktober 1953.