Dojo regler

DOJO-REGLER
För
Goju-Kai Karate Do

1. Dojon är en plats där du får träning och undervisning. Kom i god tid till träning och uppträd korrekt. Träning eller samtal vid sidan av pågående träning, hålles på en sådan nivå att man inte stör de tränande eller dess instruktör. Visa respekt för dina träningskamrater.

2. Innan du går in och ut ur dojon stannar du, bugar in mot dojon och hälsar med ett ljudligt ”uss”.

3. Instruktörer och högre graderade skall i dojon alltid hälsas med bugning och ett ljudligt ”uss”. Instruktörer tituleras alltid med Sempai, Sensei eller Shihan. Du behöver inte leta upp instruktörerna för att hälsa på dem. Hälsningar mellan karatekas sker som vanligt när man möts. ”uss” är den vanligaste hälsningsfras man använder istället för ett ”hej”.

4. När någon instruktör kommer in i dojon skall den bland de närvarande eleverna som först observerar den inträdande påkalla uppmärksamhet med ett ljudligt”kiotski”. Därefter forsätter den som på kallat uppmärksamheten med att att presentera den inkommande. Ex; Shihan-ni, sensei-ni eller sempai-ni Rei, varvid alla bugar och hälsar med ett ”uss”. Kiotski används när ex en instruktör med högre grad än de närvarande instruktörerna kommer in dojon. D.v.s. om en instruktör med 3 dan finns i dojon och en instruktör med 2 dan kommer in görs inget kiotski, däremot om en instruktör med 4 dan eller högre in ropar man kiotski.

5. Dojon skall hållas ren och i ordning. Tveka inte att städa upp eller torka golv.

6. Rökning i dojon är förbjuden, likaså träning under påverkan av alkohol eller droger.

7. En ren och komplett gi, personlig renlighet och kortklippta naglar bör vara självskrivet för varje karateka. Tänk på att långa (vassa) naglar kan skada både dig själv och din träningspartner.

8. Under träning får smycken och ringar inte bäras, ej heller andra märken på gi än Goju-handen och eventuellt klubbmärke. Ringar, halsband och klockor måste plockas av innan träningen börjar. Smycken (ex. örhängen) som går att ta av skall täckas över med tejp, så att det inte går att fastna i smycket. Smycken kan ge upphov till allvarliga skador på dig själv eller din träningspartner.

9. Om du inte deltager i träningen, se på under tystnad och stör inte.

10. Innan träningen börjar, respektive slutar, utförs vi en hälsningsceremoni.
A. Shomen-ni rei                                (Karatesymbolen, karatensande)
B. Kaiso-ni rei                                     (Goju-kais grundare Gogen Yamaguchi)
C. Yamaguchi Saiko Shihan-ni rei    (Goju-kais Ledare Goshi Yamaguchi)
D. Shihan-ni, Sensei-ni,
Sempai-ni rei                                       (Hälsning till instruktörerna i tur och ordning)
E. Ottaga-ni rei                                   (Hälsning till varandra)

11. Träna under koncentration och tystnad. När du får hjälp eller blivit rättad av instruktör svarar du med ett ljudligt ”hai”.

12. Om du kommer för sent, hälsa på din intruktör, utför sedan bugningsceremonin på egen hand och invänta instruktörens tecken att deltaga i träningen. Spring aldrig in i en grupp som börjat träna utan att att  du har fått klartecken ifrån instruktören. Spring inte tvärs igenom den tränande gruppen, utan gå runt om till den plats du skall stå på.

13. Om du måste lämna före utsatt tid skall du tala om det för instruktören innan träning börjar. Utför bugningceremonin på egen hand innan du lämnar dojon. Innan du lämnar gruppen talar du om för instruktörenen att du går. Visa hänsyn till dina tränings kamrater, spring inte genom gruppen utan gå runt om.

14. Om du under träningen av hastigt påkommande skäl måste lämna dojon, prata först med instruktören och få hans tillstånd. Visa hänsyn till dina träningskamrater, spring inte genom gruppen utan gå runt om.

15. Respektera din tränare och dina träningskamrater.