Shihan Ghulam R. Mughal

Av Svenska Budo Förbundet godkänd B-instruktör.

Ghulam. R. Mughal föddes i en liten stat, Karpurthala i provinsen Punjab i Indien. Indien delades 1947 och det blev inbördeskrig.

Jag flydde, tillsammans med min familj, som 13-åring till Pakistan. Under resan kom jag bort från min familj pga kriget. Jag bodde under en lång tid ensam i skog, mark och flyktingläger, innan jag slutligen återförenades med min familj i Karachi, fd huvudstad i Pakistan. Det var ett mirakel att jag överlevde.

Efter studentexamen och andra utbildningar lämnade jag Pakistan, 1959, för att lifta runt hela världen. Det var meningen att jag skulle stanna över vinterperioden i Sverige, men uppehållet blev permanent. Jag bosatte mig i Helsingborg och fortsatte utbilda mig. Dagtid förvärvsarbetade jag och på kvällarna utbildade till maskiningenjör och tog examen 1968.

Under 1970 började jag träna Kyukushinkai karate men det visade sig att Goju-Kai stilen passade mig bättre. Jag graderades till svart bälte 1976 och uppnådde 6:e dan 2008. Vidare erhöll jag titeln Shihan 1999 i England.

År 1975 bildade jag en egen karateklubb vid namn Tensho Karate Klubb.

Mitt motto i karate:

Karate är en livsfilosofi och ett sätt att leva.

Det finns alltid någon som är bättre än mig. (Tolkning: respektera människor) Karate är inte bara att slå sönder tegelstenar. Karate är, för mig, att måla tegelstenar.

Min filosofi beträffande karate är att bygga ett bra fundament till ungdomar att stå på, detta för att de ska bli bra samhällsmedborgare. Bygga upp självförtroende och harmoniska känslor i dem. Min förhoppning är att vi ska kunna bidra till att våldet minskar eller helst försvinner från samhället, detta för att vi ska kunna gå ut vid vilken tidpunkt som helst utan att känna rädsla. Att samhället blir tryggt för alla är min önskan.